KG Mobilkraner har endnu en gang opgraderet flåden med en ny mobil tårnkran fra Spierings Mobile Cranes i Holland. Den elektriske mobile tårnkran kan løfte 1,7 tons op til 38 meter i højden og med 60 meter udlæg – udelukkende ved brug af elektricitet.

Det er blot et lille år siden, at KG Mobilkraner sidst investerede i en 60m Spieringskran. Men efterspørgslen på de mobile tårnkraner er så stor, at direktør Martin Gade ikke har tøvet med igen at investere i vognparken.

– Vi har mange samarbejdspartnere, der efterspørger vores Spieringskran, fordi den passer godt til opgaven, og fordi de værdsætter, at den kan hejse på strøm og derfor bidrager til en mere miljøvenlig løsning og et mere bæredygtigt byggeri.

Den mobile tårnkran er særligt kendetegnet af en høj løftekapacitet og en hurtig opsætningstid. Den benyttes primært til at løfte materialer som stålplader, facadeelementer, tagoverdækninger og vinduespartier ved brug af elektricitet, hvilket gør den til en foretrukken løsning for klimabevidste byggeprojekter.

– Kraner der hejser ved brug af elektricitet er et vigtigt skridt mod et mere bæredygtigt byggeri. Vi har alle et ansvar for at reducere det CO2 aftryk, vi sætter, og med investeringen i endnu en Spieringskran har vi taget endnu et grønt skridt i den rigtige retning, fortæller Martin Gade, direktør i KG Mobilkraner, der er et søsterfirma til Knud Gade A/S.

Video og foto er af vores Spieringskran indkøbt i 2023. Den er identisk med vores nyindkøbte kran.

Vil du booke en af vores mobile tårnkraner?

Kontakt KG Mobilkraner A/S på +45 75 73 72 00 eller martin@kgmobilkraner.dk